- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa

RWA UDOWA

 
Objawy
 
Ból w odcinku lędźwiowym, krzyżowym i dalej przebiegającym po przedniej ścianie nogi, niedowłady parestezje, przykurcze. Objawy bólowe mogą być pomieszane, zależy to od stopnia i wielkości ucisku na dany segment lub segmentów sąsiadujących ze sobą.
 
Ból w początkowej fazie jest bardzo silny, unieruchamiający, ruch tułowiem praktycznie niewykonalny natomiast przy powolnym przebiegu choroby bolesność narasta wraz z postępem stanu zapalnego, dochodząc do bardo silnych bóli uniemożliwiających normalne życie. Korzenie nerwowe wychodzące z każdego segmentu kręgosłupa są uciskane przez zwyrodniale struktury kręgu, krążka międzykręgowego, więzadła, guza nowotworowego i inne. Ból jest ostry, następnie przechodzi do bólu podostrego i przewlekłego.
 
Przyczyny
 
Objaw ten ( jak i inne objawy korzeniowe) występują jako następstwo zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz procesów zapalno-infekcyjnych i nowotworowych, zwyrodnienia dotyczą wszystkich struktur kręgosłupa, kręgów, połączeń stawowych, krążków międzykręgowych i więzadeł. Początek choroby może być powolny lub gwałtowny, zależy to od stopnia zwyrodnienia danej struktury oraz czynności wykonanej bezpośrednio przed wystąpieniem bólu (dźwiganie, silny ruch, pochylenie się, upadek itp.).
 
Leczenie
 
Farmakoterapia, rehabilitacja