- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa

NIESTABILNOŚĆ STAWU SKOKOWEGO

 
Niestety nawet przy prawidłowo leczonych skręceniach III stopnia u około 50% pacjentów
dochodzi do przewlekłej niestabilności stawu skokowego.
Niestabilności stawu skokowego – są wynikiem dużych skręceń stawu skokowego. Mogą
również występować bez urazu u osób z uogólnioną wiotkością stawów, jednak wtedy na
ogół nie powodują dolegliwości.
Najczęściej niestabilności przewlekłe związane są z uszkodzeniem więzadeł strony bocznej
 
stawu skokowego tj. więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) i więzadła
strzałkowo-piętowego (CFL). Uszkodzenia więzadła trójgraniastego które stabilizuje
staw skokowy od strony przyśrodkowej, z reguły goją się dobrze i wyjątkowo rzadko dają
przewlekłą niestabilność.
Najczęstszą przyczyną niestabilności stawu skokowego jest uszkodzenie więzadła
strzałkowo-skokowego przedniego. Prowadzi to do nieprawidłowego ruchu w stawie
skokowym w kierunku przód-tył. Niestabilność tą oceniamy za pomocą tzw. testu szuflady.
Znacznie rzadziej dochodzi do trwałej niewydolności więzadła strzałkowo-piętowego.
Uszkodzenie to jest przyczyną nieprawidłowego wychylania się bloczka k. skokowej do
wewnątrz.
Objawami przewlekłej niestabilności stawu skokowego są ból, uczucie uciekania stopy
podczas chodzenia, niemożność chodzenia po nierównym terenie (np. po piasku na plaży,
trawie), oraz skłonność do ponownych skręceń (czasem pacjenci doświadczają kilkunastu
skręceń rocznie związanych z relatywnie błahymi urazami). Niestabilność powoduje
zaburzenia biomechaniki stawu, a nie leczona prowadzi do uszkodzeń chrząstki stawowej
oraz przyspieszonych zmian zwyrodnieniowych stawu.
W leczeniu niestabilności stawu skokowego pewną poprawę może dać rehabilitacja
wskutek wzmocnienia mięśni stabilizujących staw oraz na drodze ćwiczeń propriocepcji tj.
podświadomego odczuwania ustawienia stopy.
Jednak w większości przypadków skuteczne leczenie niestabilności stawu skokowego jest
związane z koniecznością leczenia operacyjnego i polega na rekonstrukcji (odtworzeniu)
uszkodzonych więzadeł.