- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa

ŁOKIEĆ TENISISTY

 
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, łokieć tenisisty (łac. epicondylitis
lateralis humeri) – zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku do
stawu łokciowego, pochodzący najczęściej z uszkodzonego przyczepu mięśnia prostownika
wspólnego palców, który przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Ból może
promieniować, zgodnie z przebiegiem mięśnia, w kierunku przedramienia i nadgarstka.
 
Uszkodzenia tego przyczepu najczęściej zdarzają się w wyniku wykonywania
naprzemiennych ruchów prostowania i odwracania nadgarstka, takich jak na przykład
używanie śrubokręta, ale również odbijanie piłki z backhandu przy zgiętym łokciu (stąd
alternatywna nazwa choroby). Do choroby predysponują również czynności takie jak
noszenie ciężkich przedmiotów przy wyprostowanych łokciach, wykonywanie ruchów
podobnych jak przy wyrywaniu chwastów. Objawy to ból po stronie bocznej łokcia,
który nasila się przy wykonywaniu ruchów takich jak zginanie nadgarstka w kierunku
grzbietowym, czy zaciskanie pięści. Ból ten może promieniować po zewnętrznej części
przedramienia. Pojawiają się problemy z prostymi czynnościami, takimi jak przywitanie się z
podaniem ręki, unoszenie nawet lekkich przedmiotów, otwieranie drzwi.
 
Diagnostyka
 
Test Thomsona (Objaw łokcia tenisisty)
 
Leczenie
 
Ogólnie dowody na efektywność jakichkolwiek działań są słabe. Zwykle wystarcza
wypoczynek i podanie doustne lub miejscowe niesterydowych leków przeciwzapalnych. W
przypadku braku poprawy konieczne może być zastosowanie leczenia rehabilitacyjnego,
zwłaszcza masaży, ultradźwięków i okładów z lodem. Brak poprawy nakazuje
unieruchomienie kończyny górnej, zgiętej pod kątem prostym w stawie łokciowym. W
pojedynczych przypadkach konieczne może okazać się leczenie operacyjne, polegające na
uwolnieniu rozcięgna mięśnia prostownika wspólnego palców. W jednym z badań wykazano,
że kortykosteroidy przynoszą krótkookresową poprawę, ale w dłuższym aspekcie czasu nie
przynoszą korzyści, a nawet mogą zaszkodzić.
 
Po okresie ostrego bólu, może wystąpić nawet kilkumiesięczny okres mniej nasilonych
dolegliwości bólowych. Wówczas należy bezwzględnie unikać czynności obciążających staw
łokciowy. Ulgę przynosi też stosowanie opaski na przedramieniu, zwykle 5 cm poniżej stawu
łokciowego, która zmniejsza napięcie mięśnia prostownika palców.