- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa

ŁOKIEĆ GOLFISTY

 
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennejZapalenie nadkłykcia
przyśrodkowego kości ramiennej, łokieć golfisty (łac. epicondylitis medialis humeri) –
zespół bólowy tkanek miękkich położonych przyśrodkowo w stosunku do stawu łokciowego,
związany najczęściej z uszkodzeniem przyczepów mięśnia nawrotnego obłego lub mięśnia
zginacza promieniowego nadgarstka.
 
Do uszkodzenia przyczepów najczęściej doprowadzają mikrourazy w wyniku zespołu
przeciążeniowego wskutek powtarzalnych ruchów nadgarstka wbrew oporowi, takich jak gra
w golfa, rzucanie np. piłką baseballową.
 
Leczenie stosuje się podobne jak w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej.