- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa

Endoproteza stawu biodrowego

 
Endoprotezoplastyka - zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu zmienionego chorobowo
segmentu organizmu (np. stawu) i wszczepieniu elementu sztucznego, przejmującego funkcję
uszkodzonej struktury. Także: alloplastyka, endoplastyka.
 
Zabieg endoprotezoplastyki jest stosowany w leczeniu zmian zwyrodnieniowych oraz w
wielu urazach (złamania szyjki kości udowej, złamania w okolicy krętarza). Polega ono
na zastąpieniu naturalnego stawu biodrowego sztucznym stawem – endoprotezą. Zabieg
endoprotezoplastyki przeprowadza się w znieczuleniu zewnątrzoponowym (bez narkozy).
Zabieg, poprzez wyeliminowanie bólu, przywraca utracone czynności tego stawu i umożliwia
wykonywanie podstawowych ruchów takich jak chodzenie, podnoszenie ciężarów.
Warunkiem osiągnięcia tego celu jest wyeliminowanie towarzyszącego urazom i zmianom
zwyrodnieniowym bólu. Podstawą w zachowaniu pacjenta po zabiegu endoprotezy jest
oszczędzanie i zapobieganie przeciążenia stawu operowanego. Po zabiegu wszczepienia
endoprotezy niezbędna jest rehabilitacja, w celu uzyskania możliwie pełnej sprawności
osoby operowanej.
 
Powikłania
 
Powikłania mogące wystąpić po zabiegu endoprotezoplastyki są rzadkie i możemy je
podzielić na:
 
Powikłania wczesne:
  • żylna choroba zakrzepowa
  • zatorowość płucna
  • infekcja stawu
  • nadmierne krwawienie
  • porażenie nerwu strzałkowego
 
Powikłania późne:
  • obluzowanie implantu
  • zużycie wkładki polietylowej
  • pęknięcie lub złamanie kości udowej
  • dolegliwości bólowe